Algemene voorwaarden Workshops

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke workshop die je reserveert bij Nancy Presuel, Movement, Breathing, Meditation (www.nancypresuel.nl )

 1. Inschrijvingen
  1. Alle workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. 
  2. Na inschrijving ontvang je een bevestiging via e-mail of whatsapp, die jouw inschrijving definitief maakt. 
  3. Per workshop zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Zodra een workshop vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te bestellen. 
  4. Zit een workshop vol, zijn er geen andere data beschikbaar en wil je op de reservelijst? Mail dit dan naar nancy@nancypresuel.nl. Vermeld daarbij je volledige naam en telefoonnummer. Als er plek vrij komt, nemen we contact met je op.
  5. Door de inschrijving ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. 
 1. Afmelden door de deelnemer 
  1. Afmelden voor een workshop doe je per mail: nancy@nancypresuel.nl 
  2. Afmelding voor een workshop: 
   • Bij afmelding tot 14 dagen voor aanvang krijgt je het volledige bedrag terug.
   • Bij afmelding 14 en 7 dagen dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht.
   • Bij afmelding binnen een week vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt. 

Het is ook mogelijk te vragen jouw deelname te verschuiven naar een beschikbare workshop op een andere dag. Dit kan alleen als er nieuwe data en plaatsen beschikbaar zijn.

 1. Annulering/verplaatsing door Nancy Presuel, Movement, Breathing, Meditation
  1. De workshop vindt alleen plaats als er minimaal 8 deelnemers zijn. Bij minder deelnemers zal de workshop niet doorgaan.
  2. Wij zijn gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 5 dagen voor aanvang bericht. 
  3. Bij onvoldoende aanmeldingen proberen we altijd een vervangende datum te bieden. Lukt dit niet, dan storten we de betaalde kosten terug. 
  4. Bij ziekte van de docent bellen of mailen we alle deelnemers. We doen altijd een nieuw voorstel om de workshop op een andere datum te volgen. Lukt dat niet, dan storten we de betaalde kosten terug. 
 1. Betaling 
  1. De deelnemer voldoet de kosten voor een workshop door het bedrag over te maken naar de bankrekening NL09INGB0007843569. Hiervoor ontvangt de deelnemer een betaalverzoek van Nancy Presuel, Movement, Breathing, Meditation. Het verschuldigd bedrag dient uiterlijk 10 dagen voor de workshop betaald te zijn. 
  2. Indien een workshop nog niet betaald is, dan vragen we je voor de start van de workshop via betalingsverzoek, meteen te betalen. Zonder betaling kan je niet deelnemen aan de workshop. 
  3. Wij zien je aanmelding niet als ‘interesse’, maar als ‘deelname’. We houden er dan ook rekening mee dat je meedoet. We zien je dan graag, bij de door jouw gereserveerde workshop. Vanaf het moment van aanmelding gelden de voorwaarden van afmelding (paragraaf 3a en 3b) 
 1. Klachten 
  1. Heb je een klacht over een workshop Neem dan contact met ons op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen. Mail naar: nancy@nancypresuel.nl 
  2. Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.
 1. Aansprakelijkheid 
  1. Nancy Presuel, Movement, Breathing, Meditation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige ansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop. 
  2. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en het voorkomen van blessures. De deelnemer kan eventuele fysieke beperkingen vooraf melden bij de trainer.
  3. De workshop wordt gegeven op een externe locatie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van materialen die deze locatie beschikbaar stelt. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het geval hij/zij schade aanbrengt aan eigendommen van de externe locatie
 1. Geheimhouding
  1. Je krijgt altijd cursusmateriaal mee. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat je ook thuis aan de slag kunt met wat je in de workshop leert. We vragen je wel dit materiaal niet te dele
 1. Beeldmateriaal.
  1. Maak je foto’s en/of video’s tijdens de workshop, vraag dan altijd toestemming aan de medecursisten voordat je dit deelt (bijvoorbeeld via sociale media). We vragen je Nancy Presuel, Movement, Breathing, Meditation, te benoemen in het materiaal dat je deelt.
  2. Deelnemers dienen de wens van medecursisten om niet op beeldmateriaal te komen te respecteren. 
  3. Nancy Presuel, Movement, Breathing, Meditation zal tijdens de workshop foto en/of video opname maken. Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden voor promotieactiviteiten.
    De deelnemer kan aan te geven als hij/zij niet herkenbaar in beeld wil komen
 1. Overig 
  1. Nancy Presuel, Movement, Breathing, Meditation behoudt zich altijd het recht voor om de workshops inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen. 
  2. Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.