PREVENTIEVE NATUURGENEESKUNDE.

Dat onze visie op gezondheid anders is dan die van oude beschavingen is algemeen bekend. Onze manier van leven, de manier hoe we tegenwoordig, met de planeet omgaan, onze voedingspatronen, ons concept van lichaam en geest en onze denkpatronen en bewustzijn, zeggen veel over onze overtuigingen.

Sommige van deze overtuigingen geven ons een vals gevoel van los van de anderen en van de natuur te staan. Dit veroorzaakt in sommige van ons bepaald gedrag dat tegen ons eigen welzijn en dat van anderen ingaat.
Op dezelfde manier gaan we om met onze Energiebronnen en onze voeding, niet alleen van ons lichaam maar ook van onze geest. Op die manier hebben we met zijn allen, een maatschappij gecreëerd waar het idee regeert dat het lichaam anders is dan de geest, alsof deze twee totaal verschillende entiteiten zijn die apart van elkaar functioneren.

We hebben veel te veel belang gehecht aan ons denken. Velen van ons willen hun onprettige gevoelens wegdenken, wegredeneren en/of repareren.
De mens zit vol met onbewust gedrag, denkpatronen en overtuigingen. Soms noemen we dat gewoontes, maar heel vaak hebben we geen naam daarvoor, want ze zijn inderdaad onbewust en zitten al heel lang in ons als vaste ongewenste gasten.

We kennen allemaal of hebben gehoord van Hippocrates, Socrates, Lao Tze en Confucius.
De wijzen uit het verleden die via bekende uitspraken de weg proberen te wijzen.
“Laat je voeding jouw medicijn zijn en medicijn jouw voeding.”
“Onwetendheid is de bron van alle kwaad.”
“Als je troebel water met rust laat, wordt het vanzelf helder.”
“Behandel goede mensen goed. Behandel niet-goede mensen ook goed. Zo komt goedheid tot stand.”
“Fouten hebben, en die niet verbeteren, dat is pas fouten hebben.”
“Hoe wilt u de dood begrijpen? U begrijpt het leven nog niet eens.”
“Een wijs man zoekt het in zichzelf, de dwaas zoekt het in anderen.”

Dit brengt me bij een verhaal dat ik tijdens mijn studiejaren hoorde:
In het oude China was het de taak van de huisartsen altijd de gezondheid van hun patiënten op pijl te houden. Hij/Zij was niet bezig met de ziektes van hun patiënten maar met hun gezondheid. Dit was de manier hoe het, in die oude tijden, het gezondheidssysteem in China werkte. Een dokter werd betaald om zijn patiënten gezond te houden.
Op het moment dat een van de patiënten ziek werd stopte de betaling, want dat zou beteken dat de dokter zijn/haar werk niet goed gedaan had.
Daardoor was het van het grootste belang voor de dokters om hun patiënten preventief te behandelen, gericht op het versterken, voeden en in balans te houden van de mens en niet naderhand gericht om het vernietigen van ziektes die niet helemaal begrijpen werden.

Gezondheid is niet alleen de afwezigheid van ziektes, ziektekiemen, pijn of stressfactoren. Het is een toestand die het beste in de mens naar boven brengt.

Wanneer het leven van de mens er één van wijsheid, tevredenheid en innerlijke vrede is,
is het minder belangrijk wat het lot ons brengt.

Ziekte, ongelukken, verdriet en rouw horen bij het leven maar we hoeven niet alles aan
het lot over te laten.
Wanneer je bewust in je welzijn investeert met een proactieve houding, kun je de zegeningen van Weerbaarheid, Wijsheid, Gelukzaligheid ontvangen.

En zo iemand is een zegening voor ons allemaal!

Nancy Presuel.

Methoden waarmee ik werk in de Preventieve Natuurgeneeskunde:

  • Chinese Manuale therapie: combinatie van Tui-Na (Chinese acupressuur behandeling) triggerpoint-behandeling en Cupping.
  • Acupressuur, (voet) Reflexologie
  • Ademhaling en Qi (energie) Werk.
  • Oefeningen en Beweging, Qigong, Somatische Oefeningen.
  • Acupunctuur
  • Voedingsadvies
  • Meditatie-mindfulness- technieken
  • Coaching